Valoare adăugată

Valoarea adăugată a proiectului este dată și de alte activitățile propuse a se derula precum: organizarea unei expoziții foto-documentare itinerante în muzee, cu scopul promovării fortificațiilor Dobrogei medievale dispărute (cetăți și forturi de pământ) marelui public.
Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării noastre, vom organiza activități muzeale cu elevii și tinerii, cu titlul ”Acces la patrimoniu”, care să ofere posibilitatea acestora să înțeleagă mai bine evoluția istorică a Dobrogei, în speță, perioada stăpânirii otomane din Dobrogea, evoluția economică, aspecte ale vieții cotidiene  a provinciei în epocă medievală.