Grup țintă și beneficiari

AGrupurile tinta ale proiectului cultural: specialiști în domeniul arheologiei, muzeologiei, patrimoniului cultural si istoriei, cel puțin 250 de elevi/tineri din județul Tulcea, Constanța, voluntarii Asociației Pro Noviodunum, publicul larg.

BBeneficiarii directi, indirecti al proiectului cultural: beneficiari direcți: membrii și voluntarii Asocieției Pro Noviodunum, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța; elevi din Tulcea, Constanța, publicul vizitator interesat de valorile istorice si de patrimoniu imobil. Beneficiari indirecți: specialiști ai domeniului din mediul național și internațional, comunitatea locala și cea virtuală.